PREVENTIVA I SAVJETI

Kada se nađete u situaciji da Vam ili nekoj osobi prijeti opasnost od požara ili imate neki tehnički nedostatak u stanu, prometnu nesreću ili su ugroženi ljudski životi i imovina, slobodno se obratite vatrogascima za pomoć.

Nazovite „123“.

Da ne bi došlo do pogreške prilikom izlaska na intervenciju, morate dati tačne podatke (kratko i jasno), smirenim glasom (bez panike) opišite događaj i kratko odgovorite na pitanja operativnog djelatnika:

Opišite vrsta događaja: požar, prometna nesreća, zastoj dizala, poplava i sl.)

 • ima li stradalih osoba ili ima opasnih sredstava (plinske boce, hemikalije, lako zapaljive tekućine i sl.).
 • tačna adresa (ulica i broj), – dio grada, naselje i sl.
 • Vaše – ime i prezime, broj telefona s kojeg zovete

Ako je požar:

 • šta gori (požar u stanu, požar auta, dimnjaka, smeća, šume)
 • visina objekta (koji je sprat zgrade ili kuće)

Ako je druga nesreća:

 • o čemu se radi (prometna nesreća, zastoj dizala, poplava i sl.)
 • Dočekajte vatrogasce na ulici i uputite ih prema mjestu događaja.

Savjeti kod požara-tehničkih intervencija

Nekoliko važnih savjeta

 • Naučite djecu o požarima, i kako pozvati 123,
 • Redovito čistite dimnjake i kontrolirajte plinske i električne instalacije,
 • Ne čuvajte zapaljive tekućine i eksplozivna sredstava na tavanu i podrumu,
 • Ne ostavljajte bez nadzora uključene kuhinjske uređaje,
 • Osigurajte pristup zgradama vatrogasnim vozilima i puteve za evakuaciju ljudi,
 • Spašavanje osoba ima prednost pred gašenjem,
 • Izbjegavajte dim, izlaganjem dimu gubite svijest,
 • Gasite iz udaljenosti od oko 5 metara,
 • Ne otvarajte naglo vrata, držite se što niže podu, tj. u sagnutom položaju,
 • Na otvorenom prostoru gasite niz vjetar,

Prva pomoć

 1. Zaustavite jače krvarenje pritiskom prsta ili pritiskanjem tkanine,
 2. Postavite osobu u bočni položaj,
 3. Ako unesrećena osoba ne diše ili joj ne radi srce,  započnite oživljavanje.


Požar u stanu

 1. Ne ulazite u stubište ako je  ispunjeno dimom i ne koristite dizalo,
 2. Zatvorite prozore i vrata stana da spriječite ulazak dima. Mokrim krpama ili plahtama popunite pukotine na vratima.


Požar kućanskih aparata 

 1. Izvadite utikač iz utičnice ili prekinite strujni krug na osiguraču,
 2. Ugušite požar prekrivanjem. Prekrivači moraju biti od pamuka ili vune,
 3. Ne koristite vodu za gašenje požara ukoliko je uređaj pod naponom.
 4. U koliko vam je jedina alternativa za gašenje voda, obucite suhe visoke čizme i gumene rukavice, vodu raspršujte u sitnije čestice, razmak od uređaja više od 10 metara i ne ulazite u zonu gdje ste polijevali s vodom,


Požar automobila

 1. Zaustavite vozilo, zaustavite rad motora,
 2. Pažljivo podižite haubu (ako morate),
 3. Gasite aparatom za gašenje prahom ili halonom ako imate
 4. Otpojite kleme akumulatora, ukoliko je  moguće


Požar čađi u dimnjaku

 1. Uslijed  neredovitog čišćenja dimovodnog kanala taloži se čađ na stjenke dimnjaka i čađ se može zapaliti. Ukoliko dimnjaci nisu pravilno i kvalitetno izgrađeni i ožbukani, požar se može prenijeti na drvenu konstrukciju krovišta objekta.
 2. Ne ubacujte ništa u dimnjak. Gasiti vodom smijete samo okolni gorivi materijal, ne ulijevajte vodu  u dimnjak jer bi došlo do eksplozije vodene pare, ili  pucanje stijenki. 
 3. Kada čađ izgori i dimnjak se ohladi, može se obaviti čišćenje.


Požar odjeća na osobi

 1. Polegnite osobu, tijelo  prekrijte prekrivačem i  zaštitite osobi lice i kosu,
 2. požar gasite od glave, omotate osobu u tkaninu, oslobodite dišne organe
 3. ukoliko su se odjeća zalijepili za tijelo osobe, ne skidajte ništa na silu,
 4. opečeni dio stavite pod hladnu vodu i opečeno mjesto  prekrijte sterilnom gazom ili zavojem za opekline, unesrećenom  dajte piti tekućine,
 5. ako Vaša odjeća počne gorjeti,  kotrljate se po podu. Zaštitite lice.


Požari raslinja

 1. Ne palite vatru na otvorenom, ne bacajte opuške. Ljeti je paljenje vatre strogo zabranjeno!  Educirajte djecu o požarnim opasnostima,
 2. Zatvorite prozore i vrata na kući,  uklonite granje, korov,  raslinje,
 3. Požar u početnoj fazi, gasite priručnim sredstvima (zemlja, pijesak, vuneni ili pamučni prekrivač, lopata, mokra metla i grana sa zelenim lišćem ),
 4. Pokrijte glavu, a mokrom tkaninom ili ručnikom pokrijte lice, nos i usta.


Plinske instalacije  i boce

 1. Plinarske radove na instalacijama i uređajima prepustite ovlaštenim službama,
 2. Promijenite redovito brtvilo između boce i redukcijskog ventila, priključnu cijev između trošila i plinske boce i poslije  uporabe zatvorite ventil na boci.
 3. Ne držite plinsku bocu na suncu ili pokraj izvora topline
 4. U koliko plin počne izlaziti pod tlakom iz plinske boce i zapali se, neće doći do eksplozije. Zaštitite ruke i tijelo i zatvorite ventil na boci. Nakon toga je iznesite na otvoreni prostor i ohladite vodom.
 5. Ako osjetite miris plina napravite propuh, evakuirajte ljude, ništa ne palite,
 6. Ako koristite zemni plin zatvorite glavni venti.


Zapaljive tekućine

U slučaju ispuštanja ili razlijevanja zapaljivih tekućina (naftni derivati, otapala, alkoholi, eteri i boje) spriječite otjecanje tekućine u odvodne kanale ili vodene tokove (brana od pijeska ili zemlje) i ne pušite i ne palite vatre.

 1. Pare benzina, alkohola i raznih otapala mogu eksplodirati,
 2. Uslijed  iskre u prekidaču,  možete se naći u plamenu,
 3. Spremnici ulja za loženje ne smiju biti u prostoriji kotlovnice.
 4. Ulje čuvajte u odgovarajućim spremnicima i manjim količinama,
 5. Razliveno ulje pospite pijeskom ili piljevinom i odmah uklonite,
 6. Imajte ispred prostorije s uljem za loženje aparat za početno gašenje požara.


Nesreće s opasnim tvarima

U slučajevima istjecanja zapaljivih ili otrovnih plinova, prometne nesreće s vozilima koje prevoze opasne tvari:

 1. Zaštitite dišne putove s mokrom maramicom ili ručnikom,
 2. Sklonite se u suprotnom pravcu od puhanja vjetra,
 3. Udaljite se od mjesta nesreće
 4. U domaćinstvu  kemikalije i sprejeve čuvajte u skladu s uputstvima.


Prometne  nesreće

U  prometnoj nesreći u kojoj ima ozlijeđenih osoba nazovite  broj 124 (hitna medicinska pomoć), broj 123 (vatrogasci) i broj 122 (policija).

 1. Povrijeđenoj osobi pružite prvu pomoć,
 2. Osobu vucite za odjeću  i neka ostane ležati dok ne utvrdite prirodu ozljede,
 3. ukoliko ozlijeđenu osobu ne možete izvući iz vozila pričekajte stručnu pomoć, 
 4. Označite mjesto nesreće  trokutom za opasnost,
 5. Odvojite kleme akumulatora.