BENAMIR UGLJEŠA IMENOVAN ZA NOVOG V.D. STARJEŠINE PROFESIONALNE VATROGASNE JEDINICE GRADA GORAŽDA (PVJ)

Nakon odlaska u penziju v.d. starješine Profesionalne vatrogasne jedinice Grada Goražda (PVJ) Mustafe Gece,  obzirom na obim poslova u ovoj jedinici, danas je u njihovim prostorijama za novog v.d. starješine imenovan Benamir Uglješa dugogodišnji uposlenik PVJ koji je do sada obavljao funkciju vođe grupe, a obzirom da je u penziju otišao i Dukšo Vasović na funkciju vođa grupa imenovani su Admir Korda i Eldin Trgo.

Prije samog imenovanja, najprije su upućene riječi zahvalnosti Mustafi Geci i Dušku Vasoviću za njihov doprinos u razvoju sistema civilne zaštite na području našeg Grada, kao i na svemu što su učinili za Profesionalnu vatrogasnu jednicu Grada Goražda. Rad Mustafe Gece je prepoznato i od strane Federalnog štaba civilne zaštite koji mu je povodom 1. marta – Međunarodnog dana civilne zaštite i Dana civilne zaštite F BiH 2017. godine dodijelio Zlatnu značku civilne zaštite F BiH, a riječ je o najvećem priznanju iz ove oblasti.

Svi oni koji poznaju Mustafu znaju da je vatrgasac već punih 45 godina  i sav svoj život posvetio je upravo ovom pozivu. Riječ je o velikoj ljubavi koja traje još od njegove desete godine kada je davne 1972. godine postao član Pionirskog voda DVD Alija Hodžić. Sve od tada traje ova velika ljubav, a biti posvećen ovom pozivu značilo je puno truda, odricanja i zalaganja. No, nakon penzionisanja Geca se ne planira u potpunosti povući, jer osim današnje Profesionalne vatrogasne jedinice, najopremljenije u regionu, osnovano je i Dobrovoljno vatrogasno društvo kroz koje planira da mlađima prenese svoje bogato iskustvo.

Nakon imenovanja kojem su prisustvovali gradonačelnik Goražda dr. sci. Muhamed Ramović i njegova pomoćnica Samira Drakovac razgovarano je o planovima koji se tiču rada Službe civilne zaštite i Profesionalne vatrogasne jedinice, te poduzimanju daljih mjera na zaštiti i spašavanju ljudi i dobara, kao i o trenutnoj situaciji u našem gradu kada je u pitanju ova oblast.