DONIRANA OPREMA ZA GORAŽDANSKE VATROGASCE

Na sastanku pomoćnika načelnika u službama za civilnu zaštitu iz cijele Federacije BiH, inicirana je i dogovorena saradnja između nadležnih službi za civilnu zaštitu Općine Goražde i Općine Cazin, gdje je pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu općine gosp. Cazin Said Mujić predložio, uz prethodnu saglasnost Načelnika Općine Cazin, da doniraju jedan dio intervencijske vatrogasne opreme Profesionalnoj vatrogasnoj  jedinici  Goražde, a koja im je prethodno donirana od Međunarodne vatrogasne asocijacije „IFRA“.

Do realizacije gore pomenutog projekta je došlo jučer gdje su intervencijsku opremu u Goražde  dopremili  pomoćnik Načelnika gosp. Said Mujić, te predstavnici općinske Službe za civilnu zaštitu općine Cazin.

Načelnik općine Goražde dr.sci. Muhamed Ramović  je u Vatrogasnom domu Goražde, sa predstavnicima Profesionalne vatrogasne jedinice i gosp. Avdom Mirvićem dočekao goste iz Cazina, zahvalio im na donaciji vatrogasne opreme koja će puno pomoći PVJ-i u slučaju izbijanja požara, zaželio im dobrodošlicu i rekao  da će se dobra saradnja dviju općina, odnosno Službi za CZ-u i dalje nastaviti uz obostranu saradnju i pomaganje.

Dopremljena su 22 seta opreme koja se sastoje od  intervencijska jakne, intervencijskih hlača, intervencijskih čizama, vatrogasnog šljema, potkapa, zaštitnih rukavica.